arquivistes fondo

l'arquitectura del canvi

Arquivistes és un estudi d'arquitectura fundat a Barcelona el 2014 per un grup d'arquitectes professionals per al desenvolupament de projectes aplicats a l'ampli espectre de l'arquitectura i el disseny.

Advoquem per una arquitectura en la qual la satisfacció de l'usuari final sigui completa, fomentant un entorn saludable i sostenible capaç de satisfer la totalitat de les necessitats de qui ho va a habitar.

El nostre treball procura optimitzar els recursos constructius, energètics i econòmics mitjançant una investigació rigorosa, plantejant cada projecte individualment a través d'un servei personal i únic per a cada projecte.

Què oferim

Re - FORMAR

UN LLOC ANOMENAT LLAR

Desenvolupem Reformes de Habitatges adaptats a les necessitats de cada propietari, amb encant i funcionals mitjançant un procés participatiu client / dissenyador per aconseguir fer realitat el seu somni d'hàbitat.

RE - HABILITAR

L'ENCANT DEL TRADICIONAL

Desenvolupem projectes de rehabilitació tant en medi rural com en sòl urbà d'edificacions, respectant els sistemes constructius originals i garantint la seguretat estructural.

HABITATGE BIOCLIMÀTIC

AUTOSUFICIÈNCIA

Desenvolupem noves edificacions reformulant un nou llenguatge arquitectònic en el qual Ecosistema natural i Habitatge interaccionen proporcionant un entorn de vida saludable òptim per a l'usuari.

SOSTENIBILITAT

COMPROMIS MEDIOAMBIENTAL

Desenvolupem noves edificacions reformulant un nou llenguatge arquitectònic en el qual Ecosistema natural i Habitatge interaccionen proporcionant un entorn de vida saludable òptim per a l'usuari.

COMERCIAL I PÚBLIC

EL DISSENY ÉS RELLEVANT PER ALS SEUS CLIENTS

Desenvolupem projectes integrals ajustats a les seves necessitats que emfatitzin la seva idea de negoci, atorgant-li una identitat pròpia acord amb la imatge corporativa. Gestionem tot el procés, des del disseny fins a la contractació dels industrials.

DISSENY DE PRODUCTE

LES SEVES NECESSITATS SÓN ÚNIQUES

Dissenyem mobiliari a mida per a habitatges, locals comercials, exteriors i esdeveniments. Oferim dissenys exclusius que s'integrin i millorin el disseny general de cada projecte harmonitzant l'espai i atorgant-li un valor afegit.

METODOLOGÍA

 • el projecte BÀSIC
  concepte
  Té una idea i vol materialitzar-la?
  El convidem a que la comparteixi amb nosaltres per fer-la realitat i aconseguir el seu
  habitatge de somni.
  Coneguem-nos i fes-nos saber les seves necessitats i interessos per projectar un disseny
  personal i a mida.

   / Aixecament de l'estat actual mitjançant mesuraments exhaustives realitzades in-situ.
   / Anàlisi del sistema estructural i les instal·lacions existents.
   / Anàlisi de les Normatives Municipals locals per tal d'establir les exigències i possibilitats del projecte.
   / Modificacions oportunes durant el desenvolupament del concepte del projecte per tal de garantir un resultat d'acord amb les seves necessitats.
   / Memòria justificativa de les solucions de tipus general en què s'exposen els aspectes fonamentals de les característiques generals del projecte: funcionals, constructives i econòmiques per tal de proporcionar una imatge global. S'estableix un pressupost inicial de referència amb estimació sobre la base del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, però contemplant variacions en detalls constructius d'acabats i pressupostos posteriors dels industrials corresponents.
   / Plànols de planta, alçats i seccions de la proposta.
   / Imatges renderitzades.

 • el projecte executiu
  PROCÉS
  Tot controlat al detall!

  Ens encarreguem de tot el procés de disseny, gestió i materialització perquè pugui seguir amb el seu dia a dia, oferint un servei de qualitat adaptat al seu pressupost.

   / Memòria constructiva amb descripció i justificació de les solucions adaptades:
   - SISTEMA ESTRUCTURAL: Establint dades i hipòtesis de partida, i mètodes utilitzats en les
  característiques dels materials que intervenen.
   - SISTEMA D'ACABATS: Indicant les característiques i prescripcions dels acabats per tal de
  complir els requisits de funcionament.
   - INTERIORISME: Disseny i proposta de mobiliari i il·luminació.
   / Amidaments amb la descripció de les partides unitàries.
   / Redacció de plans per als diferents industrials. 

 • LLICÈNCIES I PERMISOS
  POSADA A PUNT
  Ens encarreguem de la paperassa!

  Realitzem totes les gestions necessàries perquè la intervenció compleixi amb el marc legal del seu municipi evitant els problemes burocràtics i administratius.

   / Tramitació i obtenció de les llicències i permisos corresponents en funció de l'obra a executar.
   / La naturalesa d'aquests permisos queda subjecta a les ordenances municipals pròpies de cada municipi, i per tant tindran un cost variable abonat de manera independent als honoraris de l'arquitecte.

 • DIRECCIÓ I EXECUCIÓ D'OBRA
  No es preocupi per res!
  No se preocupe por nada!

  Coordinem tot el procés, des de la contractació de professionals de la construcció de manera que no hi hagi inconvenients d'última hora, garantint els terminis de lliurament.

   / Dirigim el desenvolupament del projecte en els aspectes tècnics i estètics d'acord amb el projecte executiu per assegurar l'adequació a la finalitat proposada.
   / Coordinem els diferents industrials que intervenen en el procés de l'obra per tal d'agilitar la durada de l'execució.
   / Resolem les contingències que es produeixin durant l'execució del projecte.
   / Visitem l'obra regularment supervisant que tot es realitza correctament.
   / Solucionem les possibles contingències constructives un cop finalitzada l'obra mitjançant amb els industrials corresponents per tal de garantir el millor resultat.

projectes arquivistes

projectes

Fes-li una ullada !

som-hi !